20 Nisan 2015 Pazartesi

SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAYNAKLARI


Siyaset felsefesi alanına bir giriş yapmak isteyen ve bu alanda çalışma yapmayı amaçlayanlar için aşağıda temel kaynaklar belirtilmiştir:

1)      Konfüçyus: Konuşmalar
2)      Sun Tzu: Savaş Sanatı
3)      Herakleitos: Fragmanlar
4)      Demokritos: Fragmanlar (Antik Felsefe içinde)
5)      Platon: Sokrates’in Savunması, Kriton, Devlet, Gorgias, Devlet Adamı, Yasalar
6)      Aristoteles: Nikomakhos Etiği, Politika, Atinalıların Devleti, Eudemos Etiği
7)      Epikouros: Mektuplar ve Maksimler
8)      Lucretius: Evrenin Yapısı
9)      Cicero: Devlet Üzerine (De Re Publica), Dostluğa Dair
10)   Seneca: Hoşgörü/Ruh Dinginliği Üzerine
11)   Plotinos: Dokuzluklar (Enneades)
12)   Augustinus: İtiraflar, Tanrı Devleti (Civitas Dei)
13)   Farabi: İdeal Devlet (El Medinet-ül Fadıla)
14)   İbn-i Haldun: Mukaddime
15)   Machiavelli: Prens
16)   Jean Bodin: Cumhuriyetin Altı Kitabı
17)   E. De La Boetie: Gönüllü Kulluk Üzerine
18)   Grotius: Savaş ve Barış Hukuku
19)   Hobbes: Leviathan, De cive
20)   Spinoza: Ethica, Politik İnceleme, Teolojik-Politik İnceleme
21)   Locke: Yönetim Üzerine İki İnceleme
22)   Montesquieu: Kanunların Ruhu Üzerine
23)   Rousseau: İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Toplum Sözleşmesi
24)   Sieyes, Üçüncü Tabaka Nedir?
25)   Th. Paine, İnsan Hakları
26)   Kant: Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Ebedi Barış, Fakülteler Çatışması, “Bu Teoride Doğru Olabilir Ama Pratikte Hiçbir Anlam İfade Etmez” Yaygın Sözü Üzerine
27)   Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi
28)   Fichte, Alman Ulusuna Söylevler
29)   Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Tarihte Akıl
30)   J.S. Mill, Özgürlük Üzerine
31)   Marx, 1844 Elyazmaları, Alman İdeolojisi, Komünist Manifesto, Kapital I.
32)   Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü
33)   Max Weber, Meslek Olarak Politika
34)   C. Schmitt, Siyasal Kavramı, Siyasal İlahiyat
35)   W. Benjamin, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, Tarih Kavramı Üzerine
36)   L. Strauss, Doğal Hak ve Tarih
37)   Heidegger, Hümanizm Üzerine
38)   Arendt, İnsanlık Durumu, Geçmiş ile Gelecek Arasında
39)   Habermas, Kamusallığı Yapısal Dönüşümü, İletişimsel Eylem Teorisi
40)   J. Rawls, Adalet Teorisi
41)   Foucault, Deliliğin Tarihi, Hapishanenin Doğuşu, Cinselliğin Tarihi, Güvenlik,Toprak ve Nüfus, Toplumu Savunmak Gerek, Özne ve İktidar
42)   Derrida, Konuksever/mez/lik, Öteki Hedef/Başka Baş, Marx’ın Hayaletleri, Yasanın Gücü
43)   Badiou, Varlık ve Olay, Etik, Felsefe İçin Manifesto
44)   Negri-Hardt, İmparatorluk, Çokluk

45)   Agamben, Kutsal İnsan (Homo Sacer)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder