20 Eylül 2015 Pazar

İKİNCİ GELİŞ

Döndükçe büyüyen girdapta
Şahin duyamaz artık şahincinin sesini.
Lime lime olmuş her şey, merkez dağılmış
Dünyada sırf kargaşaya yer kalmış
Kana bulanan sular yıkmış bendini
Bu sularda kesiliyor işte
Masumiyetin nefesi.
En iyinin yok artık inancı
En kötü tutkuyla sürdürürken davasını.
Belli ki, aşikar kılınmak üzere her şey
Belli ki, ikinci geliştir bu gelmekte olan
İkinci geliş! Henüz bu sözü söylediğimde bile
Devasa görüntüsü dünya tininin
Perdeyi çekiyor gözüme: çöl büyüyor her yerde.
Gövdesi aslan, kafası insan bir varlık
Boş ve aman vermez bir bakışla tıpkı güneş gibi
Devindiriyor ağır adımlarını
Etrafında dönerken
Kızgın çöl kuşlarının gölgeleri.
Bastırır karanlık yeniden, ama biliyorum ki artık
Şu yirmi yüzyıllık derin uyku
Sallanan beşikteki bir karabasanın huzursuzluğuymuş.
Ve hangi yırtıcı hayvan, sonunda geldi diye saati
Salına salına yürür Beytüllahim’e doğru
Yeniden doğmak için?

William Butler Yeats
                                                            
(Çev. Çetin Türkyılmaz 21. 09. 2015)


12 Eylül 2015 Cumartesi

ÇILGIN KIZŞu çılgın kız söylüyor şarkısını, şiirini kendince
dans ederek sahilde

Bırakıp gitmiş ruhu kendini
Tırmanıp da düşerek hiç bilmediği bir yere
Yaralanmış diz kapağı
Bir vapurun kargosunda gizlendiğinde
Ve ben ayan beyan söylüyorum işte
Güzel ve yüce bir şey bu kız
Destansı bir şekilde yitirilmiş, sonra da bulunmuş


Varsın yıkılsın dünya isterse, ne gâm!
Durmuştu umutsuzca müziğin açtığı yarayla
Yara bere içinde ulaştı zafere sonra
Balya ve filelerin olduğu yerde
Artık kalmadı hiçbir ses bilindik
Sadece şarkısıydı duyulan:
“denize açım ben, deniz de bana”


William Butler Yeats 

(Çev. Ç. Türkyılmaz; 13. 09. 2015)

2 Eylül 2015 Çarşamba

FEL 441 HUKUK FELSEFESİ (DERS İÇERİĞİ)

Felsefenin hukuku nelik bakımından ele alışı çerçevesinde, hukuk, yasa, adalet, hak (doğal ve pozitif), sözleşme gibi kavramların işleneceği derste, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Kant, Hegel, Benjamin, Derrida, Rawls gibi düşünürlerin görüşlerine değinilecektir. 

Temel Kaynaklar

Kitabı Mukaddes, (Eski Ahit, Levililer ve Tesniye kısımları)
Sophokles, Kral Oidipous
Sophokles, Antigone
Platon, Yasalar
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik
Machiavelli, Hükümdar
Hobbes, Leviathan
Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme
Kant, Metaphysik der Sitten
Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri
Benjamin, Şiddetin Eleştirisi (Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı kitapta)
Foucault, "Hakikat ve Hukuksal Biçimler" (Büyük Kapatılma, Seçme Yazılar 3 içinde)
Derrida, Yasanın Gücü (Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı kitapta)

16 Temmuz 2015 Perşembe

EL-MA’ARRÎ’DEN İKİ ŞİİR

973 yılında Halep’de doğan ve 1057 yılında ölen büyük Arap şairi ve Dehrî filozof Ebu ‘Ala El Ma’arrî’den iki kısa şiir.

1.
Sorarlar bana “nedir senin imanın dinin?”
Ve “kimsin sen? Söyle nedir nesebin?”
Zaman’ın evladıyım ben, soyum sopum insanlık,
Bak, kervansaraydır bu dünya bana bir canlık

2.
Ne ki öyleyse cennet ya da cehennem?
Aklın yüceliğinden
Ne ateş görüyorum ne de ışık

Karanlıktan beslenmeyen
Dünyadan dünyaya geçeriz olsa olsa
Gecedeki gölgeler gibi


Türkçesi: Çetin Türkyılmaz

23 Mayıs 2015 Cumartesi

FEL 212 18. YÜZYILDA FELSEFE (YAZ DÖNEMİ)

Bu derste ele alınacak filozoflar: Locke, Berkeley, Hume, Rousseau, Kant.

Kaynakça:

Locke, John. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme.
Berkeley, George. Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma.
Hume, David. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma.
Rousseau, J.J. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı
Rousseau, J.J. Toplum Sözleşmesi
Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft
Kant, Immanuel. Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena.
Kant, Immanuel. Pratik Aklın Eleştirisi.

FEL 255 ÖZGÜRLÜK SORUNU (YAZ OKULU)

Bu derste "özgürlük" (eleuthereia, libertas, freedom / liberty, Freiheit, liberté) kavramı, onunla bağlantılı çeşitli kavramlarla birlikte ele alınacak. Bu kavramlar  zorunluluk, zorlama, belirlenim, isteme, yapma, olanak gibi kavramlardır. Ayrıca "emancipatio" (bağlarından kurtulma, azad oluş, kölelikten kurtuluş) kavramıyla ilişkisi de derste ele alınacak Bu çerçevede konuyla ilgili düşünceleri temel olabilecek filozoflar gözönünde tutulacak: Platon, Aristoteles, Epikourosçuluk, Stoacılık, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Marx, Sartre, Foucault.

20 Nisan 2015 Pazartesi

SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAYNAKLARI


Siyaset felsefesi alanına bir giriş yapmak isteyen ve bu alanda çalışma yapmayı amaçlayanlar için aşağıda temel kaynaklar belirtilmiştir:

1)      Konfüçyus: Konuşmalar
2)      Sun Tzu: Savaş Sanatı
3)      Herakleitos: Fragmanlar
4)      Demokritos: Fragmanlar (Antik Felsefe içinde)
5)      Platon: Sokrates’in Savunması, Kriton, Devlet, Gorgias, Devlet Adamı, Yasalar
6)      Aristoteles: Nikomakhos Etiği, Politika, Atinalıların Devleti, Eudemos Etiği
7)      Epikouros: Mektuplar ve Maksimler
8)      Lucretius: Evrenin Yapısı
9)      Cicero: Devlet Üzerine (De Re Publica), Dostluğa Dair
10)   Seneca: Hoşgörü/Ruh Dinginliği Üzerine
11)   Plotinos: Dokuzluklar (Enneades)
12)   Augustinus: İtiraflar, Tanrı Devleti (Civitas Dei)
13)   Farabi: İdeal Devlet (El Medinet-ül Fadıla)
14)   İbn-i Haldun: Mukaddime
15)   Machiavelli: Prens
16)   Jean Bodin: Cumhuriyetin Altı Kitabı
17)   E. De La Boetie: Gönüllü Kulluk Üzerine
18)   Grotius: Savaş ve Barış Hukuku
19)   Hobbes: Leviathan, De cive
20)   Spinoza: Ethica, Politik İnceleme, Teolojik-Politik İnceleme
21)   Locke: Yönetim Üzerine İki İnceleme
22)   Montesquieu: Kanunların Ruhu Üzerine
23)   Rousseau: İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Toplum Sözleşmesi
24)   Sieyes, Üçüncü Tabaka Nedir?
25)   Th. Paine, İnsan Hakları
26)   Kant: Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Ebedi Barış, Fakülteler Çatışması, “Bu Teoride Doğru Olabilir Ama Pratikte Hiçbir Anlam İfade Etmez” Yaygın Sözü Üzerine
27)   Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi
28)   Fichte, Alman Ulusuna Söylevler
29)   Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Tarihte Akıl
30)   J.S. Mill, Özgürlük Üzerine
31)   Marx, 1844 Elyazmaları, Alman İdeolojisi, Komünist Manifesto, Kapital I.
32)   Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü
33)   Max Weber, Meslek Olarak Politika
34)   C. Schmitt, Siyasal Kavramı, Siyasal İlahiyat
35)   W. Benjamin, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, Tarih Kavramı Üzerine
36)   L. Strauss, Doğal Hak ve Tarih
37)   Heidegger, Hümanizm Üzerine
38)   Arendt, İnsanlık Durumu, Geçmiş ile Gelecek Arasında
39)   Habermas, Kamusallığı Yapısal Dönüşümü, İletişimsel Eylem Teorisi
40)   J. Rawls, Adalet Teorisi
41)   Foucault, Deliliğin Tarihi, Hapishanenin Doğuşu, Cinselliğin Tarihi, Güvenlik,Toprak ve Nüfus, Toplumu Savunmak Gerek, Özne ve İktidar
42)   Derrida, Konuksever/mez/lik, Öteki Hedef/Başka Baş, Marx’ın Hayaletleri, Yasanın Gücü
43)   Badiou, Varlık ve Olay, Etik, Felsefe İçin Manifesto
44)   Negri-Hardt, İmparatorluk, Çokluk

45)   Agamben, Kutsal İnsan (Homo Sacer)